Main Logo

Lecoque eggs investeerde in een waterzuiveringsinstallatie

Lecoque eggs investeerde in een waterzuiveringsinstallatie om hun afvalwater te kunnen recupereren.
Door de bouw van deze installatie reduceert men waterverbruik en loost men enkel nog gezuiverd water. Op deze wijze draagt Lecoque eggs hun steentje bij aan een groenere toekomst.

Het afvalwater doorloopt eerste enkele zuiveringsstappen om een waterstroom van regenwaterkwaliteit te bekomen.

Eerst komt er een grof filtering waarbij alle vuildeeltjes groter dan 0,5 mm uit de afvalwaterstroom gescheiden worden. Bij een volgende stap gaan we nog een stap verder. Hier worden de meerderheid van de zwevende deeltjes uit de stroom verwijderd. Het resterende water gaat nu naar de biologie. In de biologie leven micro organismen die zich gaan voeden met de afvalstoffen die zich nog in onze waterstroom bevinden. Na de biologie wordt het water met behulp van een membraan bioreactor verder gefiltreerd tot water van regenwater kwaliteit.

Om onze ecologische voetafdruk te verkleinen is er beslist om na deze zuiveringsstap niet te stoppen en dit water te lozen, maar om dit water verder te zuiveren tot water van drinkwaterkwaliteit.  Om onze waterstroom van regenwater kwaliteit verder te zuiveren gebruiken we het omgekeerde osmose principe.

Door een waterstroom met een constante concentratie aan opgeloste stoffen met een bepaalde druk rond een semipermeabel membraan te pompen, ontstaat er een drukverschil tussen beide kanten van het membraan. Hierdoor zal er water door het membraan stromen zodat we aan de kant van de hoogste druk een geconcentreerde oplossing verkrijgen van alle afvalstoffen (wat we concentraat noemen) en aan de andere kant van het semipermeabel membraan een waterstroom die vergelijkbaar is met gedemineraliseerd water (wat we permeaat noemen).

Met deze installatie bekomen we een rendement van 80%. Dit wil zeggen dat 80% van onze inkomende waterstroom permeaat (gezuiverd water) wordt en 20% concentraat afgevoerd waarin alle afvalstoffen zitten. Het permeaat gaan we daarna remineraliseren doormiddel van grondwater. Dit doen we door een continu menging te maken van 80% permeaat en 20 % grondwater. Dit geremineraliseerd water wordt uiteindelijk terug in het productieproces hergebruikt.

Andere artikels

4 Nieuwe robots bij lecoque eggs

Lecoque eggs installeerde 4 nieuwe robots in de productielijn van hardgekookte en gepelde eieren.

Aanvraag voor windturbine goedgekeurd

We delen graag mee dat onze aanvraag voor de installatie van een windturbine op het terrein in Tongeren-Oost is goedgekeurd.

De nieuwe generatie Lecoque treedt toe tot het familiebedrijf

Lecoque eggs breidt haar assortiment versneden en versnipperde hardgekookte gepelde eieren uit.

Laatste nieuws
Aanvraag voor windturbine goedgekeurd.

We delen graag mee dat onze aanvraag voor de installatie van een windturbine op het terrein in Tongeren-Oost is goedgekeurd. 

Contact

Eierhoeve Lecoque NV
Heersterveldweg 12
3700 Tongeren

T +32(0)12 39 83 30
F +32(0)12 39 35 14
BTW : BE 0464.480.144